Co dítě potřebuje?

Zamyslela jste se někdy nad tím, co dítě opravdu potřebuje? Co jeho budoucnost bude ovlivňovat nejvíce?

  1. kotvu, jistotu, pocit bezpečí, prostě výbornou domácí atmosféru
  2. lásku. Nezištnou samozřejmě, to znamená, že ho milujete a nemáte potřebu ho měnit! Vaše dítě snad má potřebu Vás měnit a říkat Vám, že taková nemáte být a taková ano?
  3. podporu pro ty chvíle, kdy padá „na čumák“, kdy se bojí udělat první krok do neznáma.
  4. pozornost. Nezáleží na tom, kolik hodin spolu strávíte, ale jak intenzivně, zda-li mu budete dávat pozornost a nebo jestli si při společných chvílích budete prohlížet facebook na mobilu. Jaké rodiče by jste chtěli mít Vy?
  5. hranice. Hranice jsou velice důležité a dítě by mělo zjistit, že při překročení hranic pocítí důsledek svého chování. Nicméně pozor na to, kdy se dítě bojí a ve Vámi nastavených hranicích si vytvoří jistotu a celý život bude hledat hranice nastavené jinými lidmi (typický zaměstnanecký poměr). Co teda dělat? Naučit ho hranice si tvořit. Naučit ho znát důsledky, když hranice překročí. A dohlédnout na dodržení důsledků. To je Vaše role.
  6. hodnoty. Dítě často staví své hodnoty podle Vašich hodnot. Jaké tedy máte Vy? Zamysleli jste se nad tím? Co dítěti předáte? Co může od Vás „odkoukat“? Sepsali jste si své hodnoty a opravdu podle nich žijete?

Suma sumárum

Dítě potřebuje dobrý vzor. Vzor a jistotu ve Vás. Aby jste mu ho byli schopni dát, začněte u sebe. Začněte budovat své hodnoty a také podle nich žít, posilujte svou sebehodnotu, ztotožněte se se sebou a odpusťte také svým rodičům za nedokonalou výchovu.

„Naši učitelé nesmějí být podobní sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou“ Jan Amos Komenský