Rodina Novákových se sešla na společném obědě a oslavují narozeniny Marušky. Všichni se baví, jídlo je výborné, rozmanité pití je k dispozici a v pozadí hraje příjemná hudba. V tom při jedné debatě paní Nováková se zvýšeným hlasem před všemi „huláká“ na Marušku: „podívej se na sebe, jak to vypadáš, co ty mi máš co říkat ty svoje moudra, však sama jsi taková a taková…“ V tom nastalo hrobové ticho. Maruška zcela orosená a červená sotva drží slzu na krajíčku a všichni upřeně na ní hledí.

Jak se asi tak cítí? A proč paní Nováková tak „vybuchla“ a co to znamená?

Pokud necítíte svou sebehodnotu, nejste se sebou ztotožnění, pak často děláte tyto věci:

  1. ponižujete druhé. Ideálně před více lidmi, ať to slyší co jak nejvíce :). Proč? No přeci když ponížíte druhého člověka, pak se cítíte vyvýšeni a vzhledem k tomu, že vnitřně svou hodnotu a ztotožnění necítíte, tak v tomhle krátkém okamžiku se cítíte báječně.
  2. pro druhé děláte maximum. Někdy svými aktivitami vypadáte jako zaměstnanec měsíce. Proč? Člověk, pokud necítí svou sebe-hodnotu, pak potřebuje neustále od okolí pochvalu a uznání, aby nabyl pocit, že hodnotu má. Jinými slovy pokud vnitřně svou hodnotu necítíte, pak ji hledáte ve vnějším světě. Což se smutné. Co na to ostatní? Závislí lidé jsou samozřejmě potěšeni, protože také necítí hodnotu a Vy tím, že pro ně děláte mnoho, jim dáváte falešný pocit zájmu a oni se pak cítí dobře, alespoň krátkodobě. Nezávislé jedince to otravuje. Nezávislého jedince nebaví chválit od rána do večera jenom proto, že má daný člověk se sebou problém.
  3. po lidech chcete, aby Vás měli rádi, hezky o Vás mluvili, chcete neustále cítit od nich vděčnost a často si hledáte ty závislé. A to souvisí s bodem č.2.
  4. potřebujete litovat. Lítost od druhých ve Vás vyvolává krátkodobý výborný pocit, že jste to měli těžké a že vlastně hodnotu máte, jen ty okolnosti a ti druzí lidé Vám to zkomplikovali. Jste prostě ve fázi oběti a nepřevzali jste za svůj život zodpovědnost.  Srovnaný člověk ví, že nezáleží na tom, co se mu děje, ale jak na to reaguje.
  5. neumíte být sami se sebou a hlavně v klidu a tichu. Máte neustále zapnutou televizi, rádio, hudbu, neustále musíte něco dělat, protože pozastavení by pro Vás mohlo znamenat zamyšlení se nad sebou a také kladení otázky: Proč dělám to, co dělám?
  6. na zpětnou vazbu útočíte. Berete jí jako útok na Vás, na Vaší chybějící sebe-hodnotu, na Vaše ztotožnění s nějakou formou. Často ihned začnete útočit tím, že vytáhnete chyby druhého. Proč? Zase a znova, tím se falešně vyvýšíte.

Tip: No ale co je to zpětná vazba? Je to dar. No a co udělám, když dostanu dar? PODĚKUJI:)

Tip 2: všimněte si, že všechny osobnosti milovali svůj klid a čas se sebou samými. Proč? protože energie a síla se rodí z klidu a ticha:)

Co takhle odstranit problém a neubližovat už ostatním? Ale hlavně, neubližovat už sobě?

Začněte například s knihou Rytíř v rezavém brnění od Roberta Fishera.